VISIE

De visie van de Stichting berust op de roep van de Macedonische man: “Kom over en help ons” (Zie: Handelingen 16 vers 9 en 10). Zoals de apostel Paulus daaruit besloot dat de Heere hem riep, zo wil de Hudson Taylor Stichting gehoor geven aan de roep uit China. De werkzaamheden hebben primair een geestelijk karakter. Ze dienen te leiden tot uitbreiding en opbouw van Gods Koninkrijk in China.

MISSIE

De Hudson Taylor Stichting ziet als haar missie de verspreiding van betrouwbare Bijbels en reformatorische lectuur en toerusting van voorgangers en christenen, vooral binnen een haar bekend netwerk van huisgemeenten in China. Daarnaast is onderzoek naar het werk onder Chinese studenten in Nederland nodig. De Hudson Taylor Stichting wil zich hierbij laten leiden door 2 Timotheüs 2: “En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.”

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Op grond van de beschreven missie heeft de Hudson Taylor Stichting de volgende drie strategische doestellingen:

1. HANDEN VOUWEN

2. TOERUSTING BIEDEN

3. STEUN GEVEN

Meer informatie: