In 1993 krijgt een aantal Nederlandse christenen contact met Chinese huiskerkleiders en ontdekken hun grote nood: de Chinese christenen verlangen sterk naar goede lectuur en toerusting. Dit leidt tot informele contacten en financiële ondersteuning. Het werk groeit en draagt vrucht.

In 1997 wordt daarom de Hudson Taylor Stichting opgericht, vernoemd naar de zendeling die in de negentiende eeuw de Bijbelse boodschap naar de binnenlanden van China brengt. De stichting voelt zich sterk verbonden met de persoon en het werk van James Hudson Taylor. Zijn levensgeschiedenis leert dat God het werk van Hudson Taylor in China rijk gezegend heeft. In een andere eeuw en ondere andere omstandigheden mag de Hudson Taylor Stichting dit werk al meer dan 20 jaar voortzetten. Met onderwijs, toerusting, lectuur en diaconaat. Wij worden geïnspireerd door de woorden van de apostel Paulus aan Timotheüs:  

“En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.” 2 Timotheüs 2:2 (SV)

Wilt u meer weten over de Stichting?
De volgende documenten zijn beschikbaar ter inzage:
  1. Beleidsplan 2018 - 2021
  2. Jaarrapport 2017