Welkom bij Hudson Taylor Stichting

logo.pngDe Hudson Taylor Stichting is een geregistreerde non-profit organisatie in Nederland, de Verenigde Staten, Canada en de United Kingdom. Deze stichtingen hebben gemeenschappelijke doelen en werken gezamenlijk aan de uitgangspunten die u kunt vinden in ons beleidsplan. De organisatie voelt sterke banden met Hudson Taylor, de bekende zendeling die naar het vasteland van China afreisde tijdens de tweede helft van de 19e eeuw. Onze focus ligt op Toerusting, Publicatie van verantwoorde lectuur, Christelijk Onderwijs en hulp aan hen die binnen de kerkelijke gemeenschap dringende behoeften hebben. Onze missie is om de rijke erfenis van onze Gereformeerde voorvaderen in Europa en in Noord-Amerika toe te vertrouwen aan de groeiende kerk in China. Wij worden geïnspireerd door de woorden van de apostel Paulus aan Timotheüs:

“En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.” 2 Timotheüs 2:2 (SV)

Steun ons project Home of Love!

Onze projecten

projectsmall1

Toerusting

Beginnende voorgangers worden onderwezen in de Bijbelse waarheden...

Lectuur

Lectuur

Het overgrote deel van de "Christelijke" boeken die binnen het legale circuit...

Onderwijs

Onderwijs

Christelijke gezinnen in China hebben dezelfde onderwijsbehoeften...

Diaconaat

Diaconaat

Miljoenen christenen in China wonen op het platteland. Velen zijn tewerkgesteld...

186