Welkom bij de Hudson Taylor Stichting

logo.pngDe Hudson Taylor Stichting is een geregistreerde non-profit organisatie in Nederland, de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Deze stichtingen hebben gemeenschappelijke doelen en werken gezamenlijk aan de uitgangspunten die u kunt vinden in ons beleidsplan. De organisatie voelt sterke banden met Hudson Taylor, de bekende zendeling die naar het vasteland van China afreisde tijdens de tweede helft van de 19e eeuw. Onze focus ligt op het creëren van bewustwording over de situatie van de christenen in China bij de achterban, het toerusten van de kerk in China en het bieden van hulp aan hen die binnen de kerkeijke gemeenschap dringende behoeften hebben. Onze missie is de verspreiding van betrouwbare Bijbels en reformatorische lectuur en toerusting van voorgangers en christenen in China. Wij worden geïnspireerd door de woorden van de apostel Paulus aan Timotheüs:

“En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.” 2 Timotheüs 2:2 (SV)

186