Elk jaar geeft Hudson Taylor Stichting toerustingssessies om voorgangers te onderwijzen in China. De voorgangers wordt de Bijbelse waarheid geleerd vanuit de Bijbel, de belijdenissen en catechismi (Heidelberg, België en Westminster), en met behulp van reformatorische boeken. Toerustingssessies vinden ongeveer 4 keer per jaar plaats. Zodra voorgangers 8 sessies hebben gevolgd, ontvangen zij een certificaat van voltooiing voor de cursus.

Toerustingssessies zoals deze zijn nodig voor de voorgangers wegens een groot gebrek aan opleiding in systematische theologie en de leerstellingen van de kerk. Als gevolg van dit tekort zijn er veel dwalingen en ketterijen in de kerken in China geslopen. Deze omvatten charismatische en vrije-wil invloeden, en andere dwalingen waarin de mens centraal gezet wordt.

Daarnaast hebben veel huisgemeenten geen kerkorde of -systeem. Veel van de huisgemeenten in China zijn niet met elkaar verbonden, maar bestaan als zelfstandige gemeente. Zij missen de voordelen van onze westerse kerken die verenigd zijn op basis van de Formulieren van Enigheid.
Veel van de voorgangers die naar de trainingen komen hebben een uitzonderlijke kennis van het Woord van God. Het is gebruikelijk dat ze hun Bijbel 3-4 keer per jaar geheel doorlezen. Echter, deze mannen beschikken niet over de juiste theologische toerusting en opleiding die nodig is voor hun werk. Het is ons gebed deze mensen toe te rusten met de gereformeerde leer die wij voor zo dierbaar houden, zodat zij op hun beurt deze waarheden kunnen uitdelen binnen de vele huisgemeenten in China. Het is verootmoedigend om getuige te zijn van de groei van deze mannen tussen hun eerste en hun laatste toerustingssessie.