Christelijke gezinnen in China hebben dezelfde onderwijsbehoeften als christelijke gezinnen in onze westerse wereld. De meeste gezinnen bestaan ​​uit een vader, moeder en één kind. Christelijke ouders beseffen dat ofwel zij ofwel het atheïstische staatschoolsysteem hun kinderen op zal voeden.

In de meeste gevallen missen de ouders de mogelijkheid om christelijke scholing te bieden. Een van de redenen is dat vaak beide ouders moeten werken om gelijke tred te houden met de stijgende kosten van huisvesting en kosten van levensonderhoud. Een andere reden is dat hun plaatselijke kerkelijke gemeente vaak gekwalificeerde mensen mist om een kleine particuliere school te organiseren of begeleiding te geven in thuisonderwijs.

Ondanks al deze nadelen is er een groeiend bewustzijn en verlangen onder christelijke ouders in China om alle beschikbare middelen te gebruiken om hun kinderen op te voeden volgens de principes van Gods Woord. De Hudson Taylor Stichting heeft veel ervaring op het gebied van christelijke opvoeding en is actief in het produceren van Reformatorisch lesmateriaal. Wij bieden ook seminars voor christelijke leraren in China om hen te trainen in het ontwikkelen van een sterk christelijk wereldbeeld.

Vaak worden Christelijke leraren beïnvloed door het seculiere denken, dat de didactische werkvormen die zij toepassen, beïnvloedt. De Hudson Taylor Stichting zet zich in om te helpen bij de ontwikkeling van het christelijk onderwijs in China`.