Met meer dan 1.3 miljard mensen in China is de behoefte aan bijbels verantwoorde boeken echt enorm groot. Wij hebben deze behoefte ervaren als een bijzonder 'Kom over en help " beroep van de mensen in China op onze organisatie. Wij blijven proberen met deze literatuur zoveel mogelijk mensen in China te bereiken. Wij hebben daarbij nederig de Heere te erkennen voor de vele deuren die Hij heeft geopend.

Het publiceren en verspreiden van Bijbels verantwoorde boeken in de Chinese taal blijft de kern van het werk van de Hudson Taylor Stichting.

Dit werk van vertaling, publicatie en distributie kan in 5 hoofdcategorieën worden gesplitst:

  1. Credo's, Belijdenissen en Catechismussen. Onze voorouders zagen het belang van het samenstellen van fundamentele verklaringen van ons geloof in de vorm van Credo's, Geloofsbelijdenissen en Catechismussen. Het is onze wens om deze kernen van het geloof door te geven aan het Chinese volk.
  2. Uitgebreide systematische theologie. Er was een gebrek in China aan een uitgebreide systematische theologie vanuit reformatorisch Bijbels perspectief. Een dergelijke systematische theologie werd gekozen om te worden vertaald in de Chinese taal.
  3. Kinderbijbels. Er is een verlangen in de harten van onze raad van bestuur om de jeugd in China te bereiken. Wij hebben ook de behoefte gevoeld van de ouders in China aan middelen om hen te helpen hun kinderen toe te rusten en op te voeden. Een kinderbijbel werd geselecteerd om te worden vertaald en verspreid in China om in deze behoefte te voorzien.
  4. Reformatorische studiebijbel. Een studiebijbel werd gekozen op grond van bevindelijk inzicht in de Schriften.
  5. Reformatorische boeken. Diverse boeken van oudvaders zijn vertaald, gepubliceerd en verspreid in China. De Heere heeft onze westerse landen gezegend met een rijke overvloed aan boeken die de waarheden in Gods Woord verkondigen en uitleggen. Wij hebben een honger naar dergelijke boeken ervaren bij vele duizenden van het Chinese volk. Wij hopen en bidden dat wij door God gebruikt zullen worden om in deze honger te voorzien door de publicatie en distributie van dit soort boeken in de Chinese taal.