Home of Love is een weeshuis voor (ernstig) gehandicapte kinderen in China, onder leiding van mevrouw Jiang. In dit weeshuis worden kinderen opgevangen die ongewenst en/of te vondeling zijn gelegd bij het ziekenhuis. Deze praktijk komt in China helaas zeer regelmatig voor.

 

Ouders die een verstandelijk of lichamelijk beperkt kind krijgen, doen hier in feite noodgedwongen afstand van. Dit, vanwege de strakke éénkindpolitiek en ouders daarom een 'perfect' kind wensen en de ontoereikende en kostbare overheidszorg voor kinderen en ouderen in China.

Een zoon of dochter moet - wanneer de ouders op leeftijd gekomen zijn – de zorg voor hen op zich nemen. Voor een kind met een handicap is dit veelal echter onmogelijk.

Christenplicht

Toen mevrouw Jiang – vlak na haar bekering – hoorde van de geboorte van een gehandicapt kind in het plaatselijke ziekenhuis, besloot zij dit ongewenste jongentje als haar eigen kind te adopteren, en zo gebeurde.

Sindsdien heeft zij in totaal 56 kinderen opgenomen omdat zij het als haar Christelijke plicht ervaarde om deze kinderen een warm huis te bieden. Zij vertrouwde daarbij op de woorden van Efeze 3:20: Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt”.

Sinds 2013 mogen privépersonen in China geen weeskinderen meer in huis nemen. Home of Love groeit daarom des te meer. 

Steun

De Hudson Taylor Stichting steunt dit project met minimaal 12.000 euro per jaar.