Miljoenen christenen in China wonen op het platteland. Velen zijn tewerkgesteld in gemeenschappelijke arbeid, het werken op boerderijen, fabrieken of andere vormen van werk. Christelijke gezinnen moeten niet alleen voor zichzelf, maar vaak ook zorgen voor hun bejaarde ouders, die ofwel bij hen wonen of in andere steden of provincies.

Wanneer een tragedie deze families treft, worden ze vaak direct geconfronteerd met financiële zorgen. De Chinese samenleving voorziet niet in een vangnet om te helpen in deze noden. De plaatselijke kerk ontbreekt het vaak aan organisatorische kracht of de middelen om te helpen bij deze tegenslagen.

Hudson Taylor Stichting heeft in de afgelopen jaren veel gedaan om hulp te verlenen aan kerkgezinnen die een echte crisis ervaren. Wij hebben in dringende noden geholpen, zoals bij noodzakelijke medische behandelingen en de wederopbouw van huizen die werden verwoest door brand of aardbevingen.

Hudson Taylor Stichting biedt ook regelmatig financiële steun aan chronisch zieke of ernstig gehandicapte mensen die door hun ouders of families worden verzorgd. Medische behandelingen en medicijnen moeten namelijk vooraf betaald worden in China. Behalve als een christelijk betoon van naastenliefde, zien wij het ook als een roeping en verantwoordelijkheid om in deze behoeften te voorzien.