Periodieke schenking en nalatenschap

Periodieke schenking
De Hudson Taylor Stichting heeft een ANBI erkenning waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. Het RSIN nummer is 814298618.

U kunt de Hudson Taylor Stichting machtigen om periodiek een bedrag van uw rekening af te laten schrijven of via een door de Belastingdienst erkende overeenkomst een periodieke schenking vastleggen via het document Overeenkomst Periodieke gift in geld Belastingdienst

Nalaten aan de Hudson Taylor Stichting
Als u graag na wilt laten aan de Hudson Taylor Stichting in de vorm van een legaat of een nalatenschap, is het goed om te weten dat u als naam ‘Hudson Taylor Stichting Bijbelse Hulpverlening China’ dient op te nemen in uw testament. U kunt altijd contact met ons opnemen als u hier vragen over heeft. Voor vragen over nalatenschappen kunt u contact opnemen met een notaris die u verder kan adviseren. De Hudson Taylor Stichting zal (het deel van) de erfenis altijd beneficiair aanvaarden. 

Legaat
Een andere manier van nalaten is het legateren aan de Hudson Taylor Stichting. In dat geval bestemt u een specifiek bedrag voor het werk van de Hudson Taylor Stichting.