Ontstaansgeschiedenis Hudson Taylor Stichting

De Stichting Bijbelse Hulpverlening werd formeel op 12 september 1997 opgericht. Daarvoor hadden de oprichters al enige jaren werkzaamheden in China verricht. Voor de stichting is het leven en werk van James Hudson Taylor een richtinggevend voorbeeld. Hudson Taylor (1832-1905) was een Engelse zendeling, die in woord en daad ruim vijftig jaar heeft gewerkt aan de verbreiding van de Bijbelse boodschap onder het Chinese volk. Omdat de stichting graag in haar werk de arbeid van Hudson Taylor tot voorbeeld heeft, heeft ze in 2006 besloten haar naam te wijzigen in Hudson Taylor Stichting Bijbelse Hulpverlening China.