De Bijbel leert dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag. Op een andere plaats wordt het gebed het machtigste wapen genoemd waarmee een mens de vorst der duisternis kan bestrijden. Tegelijk is duidelijk dat een stichting als de Hudson Taylor Stichting in praktisch opzicht op dit terrein maar een beperkte rol heeft. Zij kan immers het gebed van een rechtvaardige niet organiseren.

Toch heeft de Hudson Taylor Stichting hier wel een taak, door:

  1. de achterban voortdurend te informeren over de situatie van Chinese christenen en op te roepen tot gebed voor hen.
  2. de achterban met regelmaat te informeren over (nieuwe) projecten met de vraag of mensen willen bidden om zegen op dit werk.
  3. bij bijzondere ontwikkelingen in China speciale gebedsoproepen uit te laten gaan naar kerken in de achterban.